Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp

Welkom op de site van Klassiek Homeopaat Jouke Kromkamp !!

 

Op deze site vindt u informatie over:
de klassiek homeopaat Jouke Kromkamp.

Klassieke homeopathie werkt op de gehele persoon en niet slechts als symptoombestrijding bij lokale klachten. De psyche is van groot belang in de klassiek homeopatische behandeling. 
Naast de hoofdklacht worden ook minder prominente klachten en of eigenschappen van de patiënt, meegewogen in de keuze voor het meest optimale medicijn.


Homeopathie is een geneeswijze met erg veel potentie.
Uiteraard is de klassieke homeopathie niet de oplossing voor alle kwalen.

Met behulp van de klassieke homeopathie zijn echter wel degelijk mooie resultaten te boeken.
Mijns inziens worden de mogelijkheden van deze geneeswijze dan ook door veel mensen onderschat.
Als mooie bijkomstigheid worden de consult kosten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ter ondersteuning van de homeopatische behandeling heb ik de mogelijkheid tevens gebruik te maken van de volgende therapieën:
Bioresonantie, Orgaantherapie en Schuessler celzouten therapie.
Daarnaast heb ik mij aangesloten bij het paramedisch centrum
de Vesteynde, een groep therapeuten met veel expertise op het gebied van de vele vormen van fysio- en tevens holistische therapieën

In de rubriek  combinatietherapie  wordt beschreven, aan de hand van voorbeelden, welke ondersteunende therapieën ik in voorkomende gevallen  met de klassieke homeopathie combineer.

De rubriek service omvat verschillende gebruiksaanwijzingen welke van toepassing kunnen zijn bij het innemen van door mij verstrekte homeopathische medicijnen.

De overige links spreken voor zich.

Veel info-rijk leesplezier toegewenst.

Groetend,
Jouke Kromkamp.

 

 

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp: M. 06-49801901 T. 0511-543418  |  Email: jkhomeopathie@gmail.com