Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp

In een gecombineerde behandeling worden ondermijnende factoren door middel van bioresonantie of medicatie behandeld , zodat het specifiek bepaalde homeopathisch middel optimaal kan werken.


Onderstaand volgt een verduidelijking en illustratie van een gecombineerde behandeling.

Homeopathie en Bioresonantie zijn behandelwijzen die elkaar prachtig aanvullen. U kunt dus gecombineerd  mbv. de Bioresonantietherapie en Klassieke Homeopathie behandeld worden.

De bioresonantietherapie gaat uit van het feit dat een belangrijk deel van de onderlinge communicatie bij levende wezens op cellulair niveau verloopt door middel van harmonische elektromagnetische trillingen.
Bij ziekte is er vaak sprake van verstoring van deze gezonde harmonieuze trillingen door ziekmakende trillingen.
Ziekmakende factoren kunnen b.v. zijn:
micro-organismen, vergiftigingen door b.v. roken, voedsel, amalgaam, milieu-factoren, maar ook allergieën.


Met de bioresonantietherapie kunnen ziekmakende trillingen geneutraliseerd worden, maar ook gezonde trillingen kunnen versterkt worden.
De bioresonantie apparatuur beïnvloed de verschillende frequenties van elektromagnetische trillingen in het lichaam door zelf gebruik te maken van elektromagnetische trillingen. 
Door middel van deze trillingen kan het lichaam weer in balans gebracht worden.

In beeldspraak zou je kunnen zeggen: Een onderling gesprek wordt verstoord door een schreeuwlelijk persoon. Door deze verziekende factor het zwijgen op te leggen, is er weer betere onderlinge communicatie mogelijk en begrijpen we elkaar weer zodat er weer sprake is van een gezonde relatie.
Anders gezegd, de cellen leven weer in onderlinge gezonde samenhang waardoor herstel kan optreden.

Voorbeelden van bovenstaande benadering zijn:
Man met longklachten die ik homeopathisch behandel en daarnaast ondersteun middels bioresonantie, om hem te laten stoppen met roken.

Een ander voorbeeld is een vrouw die ik voor een uitgebreid klachtenpatroon behandeld heb (oa. agora-fobie) mbv. homeopathie en die ik tevens verlichting van pijn kon geven door een versleten heup.

Dus als er sprake is van structurele gezondheidsbeperking door bijvoorbeeld een rookverslaving, erge pijn, allergieën, hooikoorts, een amalgaam-belasting, etc. dan kan een gecombineerde bioresonantie/homeopathie behandeling  zorgen voor een completer herstel van klachten. 

         Elektromagnetische (zonne) stralen in water.

 

Indien er sprake is van een minder goed functionerend orgaan dan kan het nodig zijn dit orgaan te ondersteunen dmv orgaantherapie zodat de algehele gezondheid vooruit gaat en tevens de reactie op het homeopathisch middel completer is.
Voorbeeld hiervan is een vrouw die een verminderde werking van de schildklier heeft en hier ook al reguliere medicatie voor krijgt.
Deze vrouw knapt al reuze op door inname van een homeopathisch middel ter ondersteuning van haar schildklier . In dit voorbeeld werkt de klassiek homeopathische behandeling beter door de combinatie met orgaantherapie.

Tenslotte maak ik, indien nodig, gebruik van celzouttherapie vlgs dr. Schuessler.
Soms kan er sprake zijn van een tekort aan belangrijke lichaamszouten.
Door het weer op peil brengen van deze zouten kan de klassiek homeopathische behandeling beter aanslaan.  

 

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp: M. 06-49801901 T. 0511-543418  |  Email: jkhomeopathie@gmail.com