Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp

Onderstaand de procedure die ik volg inzake de privacy van de door u verstrekte persoonlijke gegevens.
 

Gegevens vermeld in het clientendossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheids- toestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en voorgeschreven medicatie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Om uw privacy te waarborgen:
-ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens
-zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens

Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen tevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
-om andere zorgverleners te informeren, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
-voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik hiervoor wederom uw expliciete toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
 

Gegevens vermeld op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.
Uw naam, adres en woonplaats,
datum van de behandeling,
type behandeling,
kosten behandeling.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor mij, mijn administrateur en de zorgverzekeraar.
 

 


 


 

 

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp: M. 06-49801901 T. 0511-543418  |  Email: jkhomeopathie@gmail.com