Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp

Klassieke Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijk herstelvermogen van mensen (en dieren) activeert, waardoor er verlichting en herstel van de lichamelijke en/of psychische klachten kan plaatsvinden.

 

De homeopathische geneeswijze is in staat voor veel lichamelijk ongemak echte genezing te bewerkstelligen of voor verbetering te zorgen. Dit is mogelijk omdat het eigen herstelvermogen van het lichaam geactiveerd wordt.
Voor deze specifieke prikkeling van het eigen herstelvermogen wordt gebruik gemaakt van sterk verdunde medicamenten (vb thuja->).

Erg veel klachten zijn te beïnvloeden door homeopathie.
De leidraad in de behandeling blijft echter de mens en zijn specifieke lichamelijke en geestelijke eigenschappen.

 Een belangrijk principe bij de klassiek homeopathische geneeskunst is de gelijksoortigheid van de medicatie en de klachten van de cliënt.
Met andere woorden: een homeopaat behandelt de klachten van een persoon met een homeopathisch medicament wat bij gezonde (proef)personen vergelijkbare ziekteverschijnselen vertoont.
Door deze gelijksoortigheid van klachten wordt het herstelvermogen van de betreffende persoon extra gestimuleerd, zodat er echte genezing kan ontstaan.
Zo kan bv. het homeopathisch bereide medicament van een ui genezend werken voor bepaalde verkoudheden of allergie.

Doordat de klachten van patiënten vaak individueel bepaald zijn, wordt er veel aandacht besteed aan het nauwkeurig opnemen van deze klachten. Aan de hand van dit verkregen klachtenpatroon van de cliënt wordt een specifiek geneesmiddel voor de patiënt gekozen.
De passende homeopathische medicamenten voor deze klachten zijn daardoor zeer individueel bepaald.
 
Klassieke Homeopathie werkt holistisch, dwz. dat alle klachten zowel de lichamelijke als emotioneel en mentale klachten, worden meegenomen in het bepalen van het (de) juiste geneesmiddel(en).
Dit is zoals vaak wordt gezegd:  "homeopathie behandelt de mens, niet de klacht".
Tenslotte worden homeopathische geneesmiddelen op een speciale manier bereid (verdunnen en potentiëren). Hierdoor wordt de geneeskrachtige werking juist sterker terwijl de bijwerkingen bij goed gebruik te verwaarlozen zijn.  

 

 

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Jouke Kromkamp: M. 06-49801901 T. 0511-543418  |  Email: jkhomeopathie@gmail.com